Home
  치과에서 간호조무사를 구합니다.
name:  date:2015/09/30  hit:1725  수정 삭제

* 치과에서 간호조무사를 모집합니다.

 

 

 

 

 - 소      재 :  쌍 용 동 

 

 

 - 자격조건 :  35세 미만

 

                          

 

                     밝고 명랑하신 분 환영합니다~^^

 
주소 : 충남 천안시 동남구 만남로 48 RGB빌딩 9층
TEL:010-3403-9772 / FAX:041-558-1950 / 이메일:budongsan0105@hanmail.net
Copyright (c) 2012 충남간호학원 All rights reserved.